Zakres praktyk

Realizacja różnego rodzaju spraw cywilnych, takich jak:

  • prawo spadkowe (testament lub dziedziczenie ustawowe, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
  • prawo rzeczowe (nieruchomości – grunt, działka, budynek, lokal), w tym postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym oraz odszkodowania ze szkody,
  • odszkodowania za szkody wyrządzone przez władzę państwową
  • odszkodowania, w tym z tytułu wypadków drogowych

Kompleksowa pomoc prawna związana z ustaniem małżeństwa: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi, podział majątku dorobkowego, rozliczenie nakładów, alimenty, a nadto sprawy o ubezwłasnowolnienie

Sprawy gospodarcze

Reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przedsądowych, negocjacjach umów, jak i w postępowaniach przed sądem. Są to sprawy związane z innymi podmiotami gospodarczymi, sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych, jak i sprawy wewnętrzne spółek.

Pomoc przy złożeniu skutecznego wniosku o upadłość konsumencką, wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów do wniosku, który skierowany będzie do Sądu i reprezentacja w tej sprawie przed Sądem.

Podejmiemy się reprezentacji w charakterze obrońcy, a także pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w zakresie przestępstw, w sprawach o wykroczenia oraz karno-gospodarczych